Katalog kurzů

Komunikace s umírajícím klientem sociálních služeb a jeho blízkým

dle dohody
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
  • Péče

Anotace: Účastníci budou seznámeni s úvodem do problematiky komunikace s umírajícím klientem.  Absolventi si osvojí znalosti v rozsahu přístupu ke klientům v rámci využití své pravomoce vyplývající z pracovního zařazení pracovníka v sociálních službách.

V úvodní části budou účastníci seznámeni s umíráním jako součástí lidského života, přáními a potřebami nevyléčitelně nemocných a umírajících klientů a jejich rodin.  Dále bude pozornost věnována komunikaci – významu komunikace a jejim zásadám jako je pravdivost komunikace, dále komunikačním bariérám a předsudkům. Účastníci budou uvedeni do problematiky psychologických, duchovních, psychiatrických a kulturních aspektů paliativní péče. Další část výuky bude zaměřena na bolest a možnosti její léčby. A v neposlední řadě se účastníci seznámí s postupy při doprovázení nemocných, etickými pravidly při péči o umírajícího a komunikaci s  pozůstalými.

Kurz je veden interaktivně. Výklad teoretických informací je prokládán diskuzí, lektor využívá nácvik situací, metody práce s emocemi a rozbor kazuistik.

Lektor: Petra Křetinská, poskytování zdravotní a hospicové služby, vedení pracovníků

 

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách. 


Akreditace: A2019/0749-PC
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru