Katalog kurzů

Základní vhled do problematiky vývojových poruch dětí - porucha autistického spektra

dle dohody
  • 8 h
  • PSS | SP |
  • Péče | Prevence |

Anotace: Kurz je koncipován jako základní vhled do problematiky vývojových poruch, kdy bude pozornost věnována především poruchám autistického spektra (PAS). V úvodu budou účastníci seznámeni se základními pojmy a se základními fakty v oblasti vývoje dítěte –  jaká jsou vývojová stadia, důležité mezníky a případné vývojové krize, včetně vysvětlení odlišností vývoje dítěte s PAS oproti „zdravému“ vývoji. Účastníci budou seznámeni se specifiky v komunikaci s dítětem s PAS (opoždění nebo absence řeči, řečové stereotypy). Pozornost bude věnována interakci dítěte s PAS s rodiči a specifikům chování dítěte vůči rodiči. Účastníkům budou vysvětleny možnosti stimulace a podpory vývoje dítěte s PAS –  techniky, potřebné dovednosti a možnosti ambulantní podpory. Další část kurzu se zaměří na téma hry a její role v životě dítěte s PAS. Závěr bude o problematice rodiny s dítětem s PAS, včetně období těsně po narození, jejich potřebám, podpoře zdrojů a potenciálu.


Akreditace: 2016/0505-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru