Katalog kurzů

Základní kurz poskytování krizové pomoci pro sociální pracovníky

dle dohody
  • 80 h
  • SP
  • Krizová intervence | Péče | Prevence |

Anotace: Kurz je určený sociálním pracovníkům, kteří se při výkonu svého povolání setkávají s lidmi v krizové situaci. Krize je přirozenou součástí životního běhu člověka a v zařízeních sociální péče se s ní pracovníci setkávají relativně často. Proto by měli být vybaveni dovednostmi pro profesionální pomoc při zvládnutí krize klienta (uživatele služby). Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro efektivní pomoc – krizovou intervenci v situacích, které se sebou přinášejí úzkost, strach, problémy v rodině, v zaměstnání, v  každodenním životě a znemožňují tak normálního fungování. Součástí kurzu je  seznámení se základními východisky krizové intervence, včetně teoretického zakotvení. Zároveň je účast v kurzu příležitostí naučit se pracovat s polaritami krize, najít svoje vnější i vnitřní síly, tvořivost, hranice a další.

Kurz je tvořen pěti moduly. První modul je úvodem do problematiky krize, včetně popisu typologie krizí. Druhý modul se zaměřuje na teorii krizové intervence  a základní postupy krizové intervence. Třetí modul podrobně rozebírá možné techniky práce s klientem v krizi – navázání úvodu, hledání dobrého úmyslu, práce s emocemi atp. Čtvrtá část kurzu je tvořena tématem krize v kontextu jednotlivých fází života, včetně krizové intervence v systému rodiny. Závěrečný modul se věnuje osobnosti pracovníka,  sdílení informací a psychohygieně jako prevenci syndromu vyhoření.

Kombinací výukových metod (výklad s prezentací, skupinová práce, nácvik dovedností, diskuze, sebereflexní techniky) získají účastníci základní kompetence pro provázení klientů krizí.

Lektorské zajištění: tým zkušených lektorů s dlouholetou praxí v poskytování krizové intervence

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.

Kurz je určen pro pro sociální pracovníky.

Kurz je možné realizovat na klíč přímo v organizaci, která má zájem proškolit tým svých zaměstnanců.


Akreditace: 2015/0571-SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru