Katalog kurzů

Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením - AKCE!!!

18 říj 2019
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
  • Péče | Prevence |
400,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Pro naplňování standardů kvality sociálních služeb je nezbytně nutné nezapomínat na oblast mezilidských vztahů a sexuality uživatelů sociálních služeb. Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří svojí prací mají podporovat uživatele sociálních služeb ve zdravém prožívání vztahů a sexuality. Pro pracovníky, kteří chtějí citlivě pracovat s rodinou uživatele služby a chtějí oblast sexuality vztahů lidí s mentálním postižením zavést do praxe svých zařízení, a tím zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Účastníci kurzu získají základní přehled v oblasti partnerství a sexuality lidí s mentálním postižením (dále MP). První část kurzu je věnována odlišnostem ve vývoji klienta s MP, včetně vývoje sexuálního. Dále budou účastníkům předány informace týkající se postojů k sexualitě osob s MP, možnostem sexuálního života lidí s MP a způsobu zprostředkování informací týkající se sexuality mentálně postiženým uživatelům služby. Druhá část kurzu se zaměřuje na partnerské vztahy, manželství a rodičovství osob s MP a prevenci sexuálního zneužívání. V závěru se účastníci dovědí o možnostech sexuálního poradenství pro uživatelům služeb s MP a jejich rodinám.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách.

 

Lektor: Mgr. Kristína Strouhalová - více než 10 let působí v oblasti sociálních služeb, je odborníkem na systemický přístup, alternativní komunikaci, ranou péči či výchovnou nepedadogickou činnost uživatelů sociálních služeb

Místo konání: SocioFactor s.r.o., Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

 


Akreditace: A2019/0765-SP/PC/PP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru