Katalog kurzů

Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením

25 říj 2018
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
  • Péče | Prevence |
650,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Pro naplňování standardu kvality služeb je nezbytně nutné nezapomínat na oblat mezilidských vztahů a sexuality uživatelů  sociálních služeb. Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří svojí prací mají podporovat uživatele sociálních služeb ve zdravém prožívání vztahů a sexuality. Pro pracovníky, kteří chtějí citlivě pracovat s rodinou uživatele služby a chtějí oblast sexuality vztahů lidí s mentálním postižením zavést do praxe svých zařízení a tím zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Účastníci kurzu získají základní přehled v oblasti partnerství a sexuality lidí s mentálním postižením (dále MP). První část kurzu je věnována odlišnostem ve vývoji klienta s MP, včetně vývoje sexuálního. Dále budou účastníkům předány informace týkající se postojů k sexualitě s osob s MP, možnostem sexuálního života lidí s MP a způsobu zprostředkování informací týkající se sexuality mentálně postiženým uživatelům služby. Druhá část kurzu se zaměřuje na parterské vztahy, manželství a rodičovství osob s MP a prevenci sexuálního zneužívání. V závěru se účastníci dovědí o možnostech sexuálního poradenství pro uživatele služeb s MP a jejich rodinám.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách.

Lektor: Mgr. Kristína Strouhalová 

 


Akreditace: 2015/0772-PC/SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru