Katalog kurzů

Vzdělávání pracovníků v oblasti terénní sociální práce s rodinami s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit

0000 00
  • 152 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
  • Prevence

Anotace: Cílem kurzu je zvýšení kompetencí a dovedností v oblasti uceleného náhledu na situaci rodiny s dítětem (dětmi), která žije v sociálně znevýhodněném prostředí, nebo vyloučené lokalitě, včetně vyhodnocení možností směřování podpory rodině a dítěti. Účastníci si osvojí teoretické i praktické dovednosti pro práci s potřebami v rodinách a úspěšný proces komunikace v rámci terénní práce. Zvládnou optimálně a v souladu se zásadami sociální práce intervenci (konzultaci) v rodině na dostatečné, tj. odborné úrovni, především s ohledem na konkrétní potřeby rodiny a dítěte, včetně intervencí ve prospěch dítěte (SPOD) a s ohledem na posilování kompetencí a využívání potenciálu rodin. Budou se umět orientovat se v problematice a zvolit vhodné strategie podpory v rámci spolupráce s rodinou, reagovat adekvátně na potřeby dítěte a rodiny a posilovat samostatnost a odpovědnost osob pečujících o dítě, orientovat se v problematice vývoje dítěte předškolního resp. školního věku, včetně specifik daných nepříznivou sociální situací. Prohloubí si odborné znalosti v oblasti zanedbávání dětí v rodinách. Budou se orientovat v zákoně i prováděcím předpise, zdokonalí své dovednosti v oblasti práce s metodikou služby a v poradenství, praktické dovednosti v návaznosti na legislativní změny související se sociálně právní ochranou dětí.

Moduly:

  • Terénní sociální práce jako součást komplexní podpory zaměřené na rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit.
  • Specifika terénní sociální práce s rodinami žijícími v sociálně znevýhodněném prostředí a vyloučených lokalitách v návaznosti na specifické potřeby dětí.
  • Možnosti sociální práce v rodinách – specifika terénní služby, práce s riziky, příležitosti.
  • Poskytování sociálních služeb a SPOD, současná legislativa, možnosti spolupráce.

Součástí vzdělávání je tvorba portfolia, které si účastníci vytváří pod metodickým vedením lektorů. Portfolio je zároveň nástrojem pro ověření znalostí a dovedností účastníků, které získávají v průběhu celého kurzu.


Akreditace: 2014/1369-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru