Katalog kurzů

Vzdělávací program zaměřený na oblast paliativní péče

0000 00
  • 80 h
  • Neurčeno
  • PSS | SP |
  • Péče

Anotace:

V rámci účasti v kurzu si účastníci posílí kompetence práce v sociální oblasti se zaměřením na paliativní péči s přímou vazbou na zákon o sociálních službách. Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou paliativní péče, základem které je sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro kvalitu života klienta sociálních služeb. Účastníci si osvojí znalosti a praktické dovednosti jak zmírnit bolest, utrpení, zachovat důstojnost, citlivost a empatickou komunikaci s klientem a jeho rodinou. Paliativní péči by měli umět poskytnout všichni pracovníci působící v oblasti sociálních služeb s ohledem na specifika své odbornosti, specializaci a pracovní zařazení.

Součástí vzdělávání je tvorba portfolia, které si účastníci vytváří pod metodickým vedením lektorů. Portfolio je zároveň nástrojem pro ověření znalostí a dovedností účastníků, které získávají v průběhu celého kurzu.

 Moduly:

  • Úvod do paliativní péče, principy a zásady, základní formy paliativní péče, mýty o umírání.
  • Pohled na léčbu bolesti.
  • Doprovázení nemocných a umírajících, etika péče o umírajícího, etické záležitosti a sebereflexe v paliativní péči, osobní setkání (pracovníků) se smrtí, vztah k životu a ke smrti, úloha pracovníka.
  • Rodina a blízcí, ztráta, zármutek a žal.
  • Potřeby umírajících v souvislostech s paliativní péčí, psychologické, duchovní a kulturní aspekty procesu umírání, důstojný a kvalitní život až do konce, poslední hodiny – konečná fáze života.

Akreditace: 2014/1366-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru