Katalog kurzů

Vzdělávací program pro pracovníky zabývající se prevencí sociálně patologických jevů

0000 00
 • 56 h
 • Neurčeno
 • SP | VP |
 • Péče | Prevence |

Anotace: Cílem kurzu je získání znalostí a dovedností v problematice sociálně patologických jevů, a to se zřetelem k provázanosti na poskytování sociálních služeb. Důraz je kladen na preventivní opatření a reálné možnosti realizace v terénní práci s využitím moderních přístupů. Jednotlivé moduly jsou rozděleny tematicky, účastníci se postupně seznámí s trestním právem, problematikou trestání a výkonu trestu, práci s pachateli a obětmi trestných činů. V této oblasti je zvláštní pozornost věnována domácímu násilí. Jeden školící den je zaměřen na situační prevenci a extremismus a jeden drogovým a alkoholovým závislostem. Nedílnou součástí programu je tematika sociálního vyloučení v provázanosti na výskyt a prevenci sociálně patologických jevů.

Všechna témata jsou obsahově nastavena tak, aby si účastníci komplexně obnovili a doplnili kompetence nezbytné pro výkon profese pracovníka působícího v oblasti služeb prevence sociálně patologických jevů. K zefektivnění vzdělávání budou využity rozbory příkladů z praxe, kazuistiky a řízená diskuze nad jednotlivými jevy.

Moduly:

 • Trestní právo a trestní zákoník
 • Úvod do penologie
 • Situační prevence
 • Extremismus
 • Práce s pachateli a obětí trestných činů
 • Domácí násilí
 • Drogové a alkoholové závislosti
 • Problematika sociálního vyloučení

Součástí vzdělávání je tvorba portfolia, které si účastníci vytváří pod metodickým vedením lektorů. Portfolio je zároveň nástrojem pro ověření znalostí a dovedností účastníků, které získávají v průběhu celého kurzu.


Akreditace: 2014/1368-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru