Katalog kurzů

Vhled do problematiky domácího násilí

0000 00
  • 8 h
  • PSS | SP |
  • Prevence

Anotace: Domácí násilí je celospolečenský problém, který jde napříč všemi sociálními vrstvami.  Jedná se o způsob chování mezi blízkými lidmi, kdy jeden vyžaduje naprostou moc a kontrolu nad ostatními. Projevy domácího násilí mají vždy negativní dopad na osoby ohrožené takovýmto chováním a velmi často ovlivňují kvalitu života obětí i do budoucna.

Cílem kurzu je získání základních informací o problematice domácího násilí. Účastníkům kurzu bude poskytnuta ucelená představa o základních pojmech v problematice domácího násilí, o jeho průběhu, projevech, příčinách a formách. Seznámí se s typologii osob ohrožených i osob násilných, s negativním vlivem domácího násilí nejen na vztahy v rodině, ale i na jednotlivce. Budou vybaveni základními dovednostmi a znalostmi k ošetření případů domácího násilí, a také budou lektorem seznámeni s informacemi o možnosti odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím v ČR.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.


Akreditace: 2016/0254-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru