Katalog kurzů

Vhled do problematiky domácího násilí

5 lis 2019
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
  • Prevence
750,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Domácí násilí je celospolečenský problém, který prostupuje napříč všemi sociálními vrstvami.  Jedná se o způsob chování mezi blízkými lidmi, kdy jeden vyžaduje naprostou moc a kontrolu nad ostatními. Projevy domácího násilí mají vždy negativní dopad na osoby ohrožené takovýmto chováním a velmi často ovlivňují kvalitu života obětí i do budoucna.

Cílem kurzu je získání základních informací o problematice domácího násilí. Účastníkům kurzu bude poskytnuto ucelené portfolio informací o základních pojmech v problematice domácího násilí, o jeho průběhu, projevech, příčinách a formách. Účastníci se seznámí se s typologií osob ohrožených i osob násilných, s negativním vlivem domácího násilí nejen na vztahy v rodině, ale i na jednotlivce. Budou vybaveni základními dovednostmi a znalostmi k ošetření případů domácího násilí, a také budou lektorem seznámeni s informacemi o možnosti odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím v ČR.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

 

Lektor: PhDr. Lucie Paprsteinová - vedoucí Intervenčního centra Bílého kruhu bezpečí Ostrava, odborník na přímou péči, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů osob ohrožených domácím násilím

Místo konání: SocioFactor s.r.o., Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory


Akreditace: 2016/0254-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru