Katalog kurzů

Úvod do supervize v pomáhajících profesích

dle dohody
  • 8 h
  • PSS | SP | VP |
  • Péče | Prevence |

Anotace: Supervize znamená ve všech pomáhajících profesích zamýšlení se nad profesionálním jednáním pracovníků, nad funkčností pracovních týmů a celého zařízení. Od pracovníka v sociálních službách se vyžaduje práce s klientem různé psychické a fyzické dostatečnosti, uplatnění odborných znalostí a dovedností, uplatnění vnímavého přístupu k lidem, vyrovnání se s emočně náročnými situacemi, řešení různých situací s uživateli, jejich rodinou, uživateli navzájem. Na pracovníky v sociálních službách ve všech pracovních pozicích jsou kladeny velké nároky na kvalitu a na jejich profesionalitu. Jedním z nástrojů pomoci může být využití metody supervize v pracovních týmech.

Během kurzu účastníci získají vhled do problematiky supervize. Supervize bude představena jako strukturovaný proces, který dává pracovníkům pomáhajících profesí možnost otevřeně hovořit o své práci a o problémech a situacích, které s ní souvisejí. Účastníci budou seznámeni s cíli, pojetím a zaměřením supervize, dále s  typy, formami  a metodami supervize. Důraz při tom bude kladen na konkrétní možnosti využití supervize v pomáhajících profesích, etiku a práci s výstupy ze supervize. Důraz bude kladen na praktické ukázky individuální i skupinové supervize.  Formou přehrávání modelových situací a za využití různých technik se účastníci seznámí s účelem supervize v praxi.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách. .


Akreditace: 2015/0764-PC/SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru