Katalog kurzů

Úvod do speciální psychopatologie

0000 00
  • 16 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
  • Péče | Prevence |

Anotace: Účastníkům bude v rámci tématu podán stručný přehled duševních poruch a  nemocí. Výsledkem tohoto přehledu bude posílení znalostí v této problematice a seznámení s mezinárodní klasifikací nemocí – 10 revize. Výklad bude uvozen obecnou charakteristikou hlavních skupin duševních poruch a nemocí, následně  budou účastníci seznámeni s konkrétní klasifikací dílčích onemocnění. Ty se týkají duševních poruch dospělého a dětského věku. Konkrétně budou probrány tyto skupiny duševních poruch: demence, další organické poruchy, duševní poruchy vyvolané užíváním alkoholu a nealkoholových psychotropních látek, schizotypní porucha, poruchy nálad, behaviorální syndromy, specifické poruchy nálad, návykové impulzivní poruchy, mentální retardace, poruchy psychického vývoje, poruchy chování a emocí.

Zároveň bude účastník  seznámen s tím, jak určit limity nositele duševního onemocnění, aby uměl zvolit s ohledem na typ poruchy přiléhavý způsob jednání vůči jedincům, kteří jsou nositeli dané poruchy. Součástí  výuky je také osvojení si znalostí přístupných terapeutických možností vůči nositelům zmiňovaných poruch.

Účastníkům budou předány kontakty na klíčové osoby a organizace, na které se mohou obracet v případě žádosti o pomoc určené nositeli duševní poruchy.

Lektor: PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. – psycholog, andragog, vysokoškolský učitel a lektor. Má praxi jako psycholog na oddělení léčení závislostí, dále jako psycholog/metodik sociální práce u Správy uprchlických zařízení a od roku  1996 pracuje jako odborný asistent v oboru Psychologie v praxi sociální práce na UP Olomouc.

Kurz má akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí.


Akreditace: 2014/0584-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru