Katalog kurzů

Úvod do sociální práce s pachateli trestných činů - AKCE!!!

5 pro 2018
  • 8 h
  • Ostrava
  • SP
  • Prevence
500,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Cílem je rozšířit znalosti účastníků o možnostech řešení následků trestné činnosti, včetně alternativních řešení s důrazem na mezioborovou spolupráci. Účastníkům budou vysvětleny pojmy související s tématem  – co je to trestní řízení, pachatel trestného činu, charakteristika trestné činnosti a její specifika, typologie pachatelů trestné činnosti, preventivní opatření související s přímou sociální prací s pachateli trestných činů.
Dále si účastníci osvojí znalosti související se zacházením s vězněnými osobami v přímém kontextu práce sociálního pracovníka a jeho úkoly na úseku výkonu trestu odnětí svobody. V další části kurzu budou účastníci seznámeni s oblastí penitenciární péče s důrazem na specifika činností sociálního pracovníka poskytujícího služby v této oblasti. Závěr bude věnován navazujícím službám s pachateli, které zajišťuje probační a mediační služba a další vybrané úřady, instituce a organizace (soudy, úřady práce, léčebná zařízení a podobně.)

Lektor: Mgr. Jitka Měřínská, vedoucí Probační a mediační služby Frýdek- Místek, výuka a odborná činnost na PdF OU, praxe v individuální a skupinové terapii, lektorská činnost. 

 

Kurz je určen pro sociální pracovníky.

 


Akreditace: 2016/0253-SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru