Katalog kurzů

Úvod do problematiky výživy seniorů - AKCE!!!

17 pro 2018
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
  • Péče
400,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o seniory se sníženou soběstačností. Hlavním úskalím stravovacích zvyklostí ve stárnutí a stáří je  obezita (otylost) a také malnutrice (špatná výživa, nedostatečný nebo nevyvážený příjem potravy). Obsah kurzu vychází z této skutečnosti a je zaměřen zejména na podporu zvýšení kvality výživy v zařízeních sociální péče. V souvislosti s problematikou výživy budou vymezeny postupy, jež spadají do kompetence pracovníka v sociálních službách. Účastníci  kurzu získají základní znalosti z oblasti kvality výživy, což jim umožní lépe se v této oblasti orientovat a díky tomu poskytovat kvalitní přímou péči. Cílem  kurzu je předat účastníkům nejen nové teoretické poznatky diskutované problematiky, ale také formou krátkého cvičení se naučit porozumět nechutenství nebo odmítání stravy u klientů/seniorů s deficitem soběstačnosti v oblasti přijímání potravy, sledovat stav výživy, rozpoznat nedostatečnou nebo nesprávnou výživu, seznámit s  dietním režimem a nutriční podporou.

Úvodní část bude věnována úloze výživy na zdraví člověka ve stáří a schopnost stravování seniorů v jednotlivých etapách stáří. Budou vysvětleny specifika výživy ve stáří a vliv psychologicko-sociálních faktorů na příjem stravy. Budou vyspecifikována fyziologická omezení v seniorském věku, mohutně kombinovaná s následky chronických chorob. Dále budou vysvětleny základní problémy a diagnózy, které se vyskytují ve výživě seniorů.  V druhé části kurzu se účastníci doví konkrétní výživová doporučení pro seniory a praktické postupy, jak správnou výživu těchto klientů zajistit. Závěr kurzu se zaměřuje na vliv nemocí a léků na výživu seniorů.

Lektorka: Mgr. Karin Petřeková, registrovaná nutriční terapeutka se specializací a pedagogickou praxí, v současnosti mimo jiné vyučuje na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. 


Akreditace: 2015/0440-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru