Katalog kurzů

Úvod do problematiky sluchového postižení dítěte

dle dohody
  • 8 h
  • PSS | SP |
  • Péče

Anotace: Kurz je sestaven jako základní vhled do problematiky sluchového postižení s důrazem na vývojový aspekt metod práce s dítětem se sluchovým postižením. Na začátku budou účastníci uvedeni do terminologie užívané v práci se sluchově postiženými. Dále bude věnován prostor typům sluchového postižení a jejich klasifikaci. Účastníci budou seznámeni se specifiky vývoje dítěte se sluchovým postižením a vybraným přidruženým postižením (mentální retardace, zrakové postižení, autismus, atp.)
Druhá část kurzu bude zaměřena na problematiku komunikace s dítětem se sluchovým postižením, podrobněji bude zmíněna alternativní a augmentativní komunikace. Závěrečnou část kurzu tvoří oblast potřeb rodiny s dítětem se sluchovým postižením a  téma vývoje a podpory hry u této skupiny dětí.


Akreditace: 2016/0255-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru