Katalog kurzů

Úvod do problematiky řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v sociálních službách

0000 00
  • 8 h
  • PSS
  • Péče | Prevence |

Anotace: Účastníci budou uvedeni do problematiky řešení konflktů a vyjednávání při práci s klientem v sociáních službách. Kurz je zaměřen na získání základních kompetencí využitelných pro prevenci vzniku konfliktů a jejich řešení mezi pracovníky pomáhajích profesí a uživateli sociálních služeb.

Budou prezentovány definice konfliktu, pozitivní i negativní významy konfliktů. V průběhu výuky budou vysvětleny typy, příčiny a faktory konfliktů, možné reakce a důsledky konfliktů. Lektor se dále bude věnovat způsobu analýzy konfliktu, analýze postojů a zájmů zúčastněných osob. Prostor bude věnován také  problematice agrese jako nezbytné životní energie, způsobům poznání vlastní agresivity a situacím spouštějícím agresivní chování. Účastníkům bude představena asertivita jako jeden z možných přístupů použitelných v souvislosti s konfliktními situacemi. Součástí výuky bude ukázka praktického používání těchto strategií a poskytnutí náhledu na vlastní chování a emoce při řešení konfliktních  situací.

Cílová skupina účastníků: Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách.

Lektor: PhDr. Aleš Musil


Akreditace: 2015/0198-PC
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru