Katalog kurzů

Úvod do problematiky prezentace sociálních služeb

0000 00
  • 8 h
  • SP | VP |
  • Péče | Prevence |

Anotace: Cílem vzdělávací akce je předat vedoucím pracovníkům základní informace o způsobech prezentace sociálních služeb. Účastníci kurzu budou seznámeni s marketingovou strategií a marketingovým plánem a budou jim vysvětleny důvody, proč budovat image organizace a jaké jsou motivy k prezentaci sociální služby. Dále jim bude představeno téma public relations, a to s přihlédnutím ke specifikům sociálních služeb. Pozornost bude věnována vybraným nástrojům PR (tiskové zprávy, komunikace s novináři, krizová komunikace).  Účastníci poznají nástroje pro efektivní komunikaci uvnitř organizace a externí komunikaci se specifickými skupinami veřejnosti či sponzory.  Na praktických cvičeních si účastníci osvojí zákonitosti efektivní prezentace a na základě vstupní analýzy svých slabých prezentačních míst si vypracují plán svého dalšího prezentačního rozvoje. Zvýší si úroveň svého profesionálního vystupování a celkově si vylepší svůj verbální i neverbální projev, naučí se zvládat či zamaskovat projevy trémy a nervozity a získají sebevědomí upevněním svých silných stránek, na kterých mohou i v budoucnosti stavět.

Kurz je akreditovám MPSV a je určen pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách.


Akreditace: 2015/0984-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru