Katalog kurzů

Úvod do problematiky práce s umírajícím klientem z pohledu sociálního pracovníka

0000 00
  • 8 h
  • SP
  • Péče

Anotace: Účastníci budou seznámeni s úvodem do problematiky komunikace s umírajícím klientem.  Absolventi si osvojí znalosti v rozsahu přístupu ke klientům a  k rodině v rámci využití své pravomoce vyplývající z pracovního zařazaní sociálního pracovníka. V úvodní části budou účastníci seznámeni s umíráním jako součástí lidského života, přáními a potřebami nevyléčitelně nemocných a umírajících klientů a jejich rodin.  Dále bude pozornost věnována komunikaci – významu komunikace a jejim zásadám, jako je pravdivost komunikace, dále komunikačním bariérám a předsudkům. Účastníci budou uvedeni do problematiky psychologických, duchovních, psychiatrických a kulturních aspektů paliativní péče. Další část výuky bude zaměřena na bolest a možnosti její léčby. A v neposlední řadě se účastníci seznámí s postupy při doprovázení nemocných a etickými pravidly v  komunikaci s  pozůstalými.

Lektor: PhDr. Aleš Musil, Petra Křetinská

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.

Kurz je určen pro pro sociální pracovníky. .


Akreditace: 2015/0400-SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru