Katalog kurzů

Úvod do problematiky krizové intervence

dle dohody
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
  • Krizová intervence | Péče | Prevence |

 

Anotace: Účastníci budou uvedeni do problematiky poskytnutí krizové intervence v oblasti sociálních služeb. Dovědí se základní informace o krizové intervenci a technikách používaných při práci s klientem v krizi. Představeny budou typy krizí podle zůsobu projevu, průběhu a závažnosti.  Účastníci se seznámí s principy, základními postupy a technikami krizové intervence s přihlédnutím ke specifikům různých cílových skupin. Budou vysvětleny zásady vedení rozhovoru při krizové intervenci,  způsoby navázání kontaktu, hledání řešení i možnosti ukončení rozhovoru. Zmíněny budou také požadavky, které jsou na pracovníka ve spojitosti s krizovou intervencí, kladeny.

Kurz je veden interaktivně. Výklad teoretických informací je prokládán diskuzí, lektor využívá praktický nácvik situací a rozbor kazuistik.

Lektor: Bc. David Tichý, DiS.- vedoucí Krizového centra Ostrava, supervizor, lektor, kouč. Pracoval v nízkoprahovém centru pro děti, koordinoval hospicové dobrovolníky a rozjezd mobilního hospicového týmu.

 

Kurz je akreditován MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách.


Akreditace: 2015/0197-PC
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru