Katalog kurzů

Úvod do problematiky duchovenské péče v sociálních službách - AKCE!!!

12 pro 2018
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
  • Péče
400,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Cílem kurzu je seznámit účastníky s duchovenskou péčí a jejím významem při poskytování sociálních služeb. Kurz má pomoci pracovníkům v pomáhajících profesích nalézt odpovědi na otázky spojené s problematikou postojů k eticko-duchovním principům a představit účastníkům možné podoby duchovenské péče pro uživatele sociálních služeb.

Účastníkům budou představeny vybrané náboženské směry a popsána charakteristika a vývoj spirituality a religiozity. Lektor vysvětlí potřebnost duchovenské péče v sociálních službách za současného respektování potřeb a přání uživatele služby. Zmíněna bude problematika řešení etických dilemat v pomáhajících profesích. Závěrečná část kurzu bude zaměřena na specifika spirituálních potřeb v palitativní péči. Pro lepší osvojení si znalostí bude vymezen pro skupinovou práci zaměřenou na téma aplikace duchovenské péče o vybraného klienta.

Lektor: Václav Tomiczek

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách.

Kurz se koná ve školících prostorách naší společnosti v Ostravě - Mariánských Horách.


Akreditace: 2015/0669-PC/SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru