Katalog kurzů

Úvod do metody manipulace s klientem s poruchou hybnosti

dle dohody
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS
  • Péče
650,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Cílem kurzu je představení možností jednoduchého polohování imobilních uživatelů, které většina pracovníků často mylně považuje za fyzicky náročné. Kurz poskytne základní informace v oblasti poruch hybnosti a seznámí účastníky se základními fyzioterapeutickými přístupy a postupy (technikami) v rámci využití v péči o klienty s poruchou hybnosti. Naučí se manipulace s osobami, které mají poruchy hybnosti, seznámí se se správným přístupem při polohování těla a jeho částí, a také správné zásady nácviku vertikalizace u klientů sociální péče s postižením hybnosti, včetně preventivních opatření proti vzniku komplikací z imobility. Účastníci se seznámí s možnostmi stimulací. Znalosti a dovednosti získané v kurzu pomohou pečujícím osobám usnadnit práci s imobilními klienty v praxi.

Lektor: Petra Křetínská, poskytování zdravotní a hospicové služby, vedení pracovníků

Kurz je akreditován MPSV a je určen pro PSS působící v terénní, ambulantní či pobytové formě služby.


Akreditace: 2015/0401-PC
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru