Katalog kurzů

Specifická témata v krizové intervenci pro pracovníky v sociálních službách

dle dohody
  • 80 h
  • Neurčeno
  • SP
  • Krizová intervence | Péče | Prevence |

Anotace:

Kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří se při poskytování služeb setkávají s uživateli v krizové situaci.  Jedná se o kurz navazující a podmínkou přijetí do kurzu je absolvování kurzu základní/obecné krizové intervence.

Cílem kurzu je prohloubení teoretických vědomostí a praktických dovedností nabytých právě v základním kurzu, a to tak, aby je byli účastníci schopni aplikovat ve své praxi. Kurz je rozdělen do pěti tematických modulů, každý modul je zasazen do teoretického rámce, doplněn příklady dobré praxe s dostatečným prostorem pro nácvikové činnosti pod vedením lektora.  Úvodní modul je věnován pojmu krize, jejímu vnímání, příčinám, typům a projevům a syndromu psychického ohrožení. Účastníci budou seznámeni s technikami práce s klientem v krizi, fázemi a nástroji intervence. Druhý modul řeší téma krize v kontextu rodiny. V rámci třetího modulu získají účastníci vědomosti a praktické dovednosti v oblasti psychopatologie. Konkrétně budou řešeny specifika krizové intervence u osob s psychózou, neurózou, poruchou osobnosti a osoby závislé. Čtvrtý modul se zaměřuje na téma krize v životě člověka, a to v extrémně náročných situacích, jako je umírání, zármutek, smrt, sebevražda. Poslední modul nabízí účastníkům podrobnou specifikaci jednotlivých forem intervence a ukázky jejich využití v praxi. Účastníci tak získají informace o distanční krizové intervenci, terénní krizové pomoci, intervenci pomocí mailu a telefonické krizové intervenci.


Akreditace: 2015/0763-SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru