Katalog kurzů

Řešení konfliktů a vyjednávání v práci sociálního pracovníka (Olomouc)

06 lis 2018
  • 8 h
  • Olomouc
  • SP | VP |
  • Péče | Prevence |
1000,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Cílem kurzu je individuální rozšíření schopností a strategií řešit konfliktní situace, uvědomění si vlastních rituálů a konvencí při řešení těchto situací a minimalizace malaadpativních strategií, prohloubení znalostí sociální komunikace, nácvik modelových situací. Účastníci budou uvedeni do problematiky řešení konflktů a vyjednávání při práci s klienty v sociálních službách. Kurz je zaměřen na získání  kompetencí využitelných pro prevenci vzniku konfliktů a jejich řešení mezi pracovníky pomáhajích profesí a uživateli sociálních služeb. Naučí se zvládnout techniky řešení problémů, naučí se základním vyjednávacím technikám a taktikám. Pochopí důležitost prevence a praktickým tréninkem zlepší své dovednosti v této oblasti. Budou schopni efektivně identifikovat problémy, předcházet jim, hledat optimální řešení a uvádět he do praxe. Naučí se lépe a efektivně využívat principy efektivního vyjednávání.

Lektor:  Bc. Pavel Matula, supervizor, facilitátor, lektor vzdělávacích kurzů a sebezkušenostních výcviků pro pracovníky v pomáhajících profesích v oblasti práce s agresivním klientem, má zkušenost s přímou terapeutickou prací s klienty.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.

Kurz je určen pro pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb. .


Akreditace: 2015/0402-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru