Katalog kurzů

První psychosociální, občanská a krizová pomoc při mimořádných událostech pro pracovníky v sociální oblasti

dle dohody
  • 50 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
  • Krizová intervence | Péče | Prevence |

Anotace: Kurz je rozdělen do tří tematických modulů. V rámci prvního modulu budou účastníci seznámení s formami distanční krizové pomoci. Prostor je věnován telefonické a e-mailové komunikaci, s níž se pracovníci v sociálních službách často setkávají u svých klientů. Lektor se zaměří na teoretické vymezení techniky, nastavení si pravidel, principům a etiky interventa v této formě kontaktu, a zároveň budou probíhat samotné nácviky telefonické a mailové intervence.

Druhý modul je zaměřen na standardy psychosociální pomoci a první psychosociální a občanskou pomoc. V rámci tohoto tématu bude vymezena psychosociální krizová pomoc a spolupráce, její hodnoty a zásady a budou vysvětleny konkrétní postupy pro práci se standardy psychosociální pomoci. Účastníci budou zároveň seznámeni s první občanskou pomocí, a jak ji účelně v praxi využít. Lektoři se zaměří na okamžiky přímého kontaktu v rámci poskytování terénní krizové pomoci a návaznost střednědobé a dlouhodobé pomoci.

V rámci závěrečného třetího modulu bude teoreticky i prakticky řešeno téma krizové pomoci při mimořádných, hromadných událostech. Účastníci budou seznámeni, jak pracovat s traumatem a oznamovat úmrtí pozůstalým. Téma rovněž tvoří legislativní vymezení, z něhož poskytování psychosociální pomoci v rámci mimořádných událostí, vychází. Účastníci budou mít možnost definovat síť pomoci v rámci jejich regionu.

Během výuky budou využívány příklady z praxe, práce lektora se skupinou a řízená diskuze. Nedílnou součástí modulu je nacvičování modelových situací zaměřených na poskytování krizové intervence v terénu.  Zkušenost účastníků s první občanskou nebo krizovou pomocí v hromadných a přírodních katastrofách, není předpokladem pro absolvování tohoto modulu.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

Doporučujeme před vstupem do tohoto kurzu absolvovat Základní kurz poskytování krizové pomoci pro sociální pracovníky..


Akreditace: 2015/0983-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru