Katalog kurzů

Práce se ztrátou a zármutkem - poskytování krizové pomoci

dle dohody
  • 50 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
  • Krizová intervence | Péče | Prevence |

Anotace: Jedná se o nadstavbový modul, který je součástí celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, absolventi kurzu si posílí profesní kompetence důležité v kontaktu a ve vedení případu klienta. Modul navazuje na výcvikový/sebezkušenostní kurz krizové intervence. Účastník tedy při vstupu do tohoto modulu ovládá techniku krizové intervence a prostřednictvím výcvikového kurzu krizové intervence již prošel sebezkušenostním výcvikem. Nadstavbový modul rozšiřuje možnost spolupráce zkušených lektorů/dlouhodobých krizových interventů a účastníků prostřednictvím případových supervizí, kazuistik či Bálintových skupin, zaměřených na vedení případu klienta.

Účastníci získají náhled na své působení, kvalitu kontaktu a způsob vedení případu klienta v tématech související se smrtí, odchodem člověka, ztrátou a zármutkem člověka i jeho blízkých. Účastníci posílí svou dovednost „být k dispozici klientům“ prožívajícím ztrátu, doprovázet klienta v jednotlivých fázích nevyléčitelné nemoci. Jsou vedeni k tomu, aby se vyznali ve svých vlastních prožitcích a pocitech a dokázali je reflektovat v každé fázi práce s klientem.

Kurz je zahájen teoretickým ukotvením v problematice umírání, kdy jsou vysvětlena stádia umírání, potřeby umírajících a zásady práce s umírajícími a rodinnými příslušníky. V další části kurzu si účastníci na příkladech z praxe, kazuistikách, v rámci skupinové práce, hraním rolí, supervizí a v rámci řízené diskuze prakticky nacvičí krizovou pomoci při práci s umírajícím. Stejně prakticky je veden i další modul zaměřený na práci s rodinnými příslušníky umírajícího. Kurz je ukončen rekapitulací celého tématu a  praktickou zkouškou.

Poznámka: Do kurzu se mohou přihlásit pouze účastníci, kteří již absolvovali základní vzdělávání v tématu krizové intervence, a to u jiné vzdělávací organizace nebo náš kurz Základní kurz poskytování krizové pomoci pro sociální pracovníky... Při vstupu do kurzu účastníci doloží osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb.


Akreditace: 2015/122-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru