Katalog kurzů

Podpora sítě služeb pro rodiny s dítětem z třetích zemí

dle dohody
  • 16 h
  • SP | VP |
  • Prevence

Anotace: Kurz je zaměřen na posílení kompetencí pracovníků, kteří přichází při poskytování sociálních služeb do styku s migranty. Konkrétně se jedná o specifickou skupinu rodin s dítětem, které pochází z třetích zemí a musí se v České republice vypořádávat s různými situacemi souvisejícími s adaptací na nové prostředí.

Program kurzu je rozdělen do dvou dnů. Lektor uvede účastníky do problematiky migrace a práce s rodinou s dětmi. Vymezí základní koncepty a pojmy (adaptace, migrace, akulturace) a zmíní akulturační strategie migrantů. Dále budou účastníci uvedeni do současné migrační situace v ČR a legislativy spojené s podmínkami vstupu a pobytu imigrantů na našem území. Účastníci budou seznámeni se sociálními službami pro migranty a jejich prostorového rozložení.

V rámci druhého dne se lektor zaměří na problematiku zjišťování potřeb na regionální a lokální úrovni a síťování služeb. Dále bude pozornost věnována rozvoji služeb sociální prevence a podpoře terénní sociální práce s touto cílovou skupinou. V závěru kurzu bude podrobněji rozebrána problematika metod sociální práce s jednotlivcem, rodinou, skupinou a komunitou a to vše s přihlédnutím ke specifikům rodin s dítětem z třetích zemí.

Po oba dny budou výklad a přednášku doplňovat příklady z praxe a řízená diskuze.

Kurz se koná v termínu 7. až 8. 12. 2017 v našem školícím středisku v Ostravě-Mariánských Horách.

 

 


Akreditace: 2016/0947-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru