Katalog kurzů

Paliativní péče - vhled do tématu

0000 00
  • 8 h
  • PSS
  • Péče

Anotace: Cílem kurzu je získání znalostí v oblasti paliativní péče, a to s přímým dopadem na  rozšíření kompetencí nezbytných pro poskytování sociální péče či sociálního poradenství klientů trpících  nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu a jejich rodinám.

Účastníci budou seznámeni  s obecnou paliativní péčí, jejimž základem je sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro kvalitu života klienta sociálních služeb: zmírnění bolesti a utrpení, zachování důstojnosti, citlivosti a schopnost empatické komunikace s klientem a jeho rodinou. Bude jim představen přístup, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich rodin tváří v tvář problémům vyplývajících z život ohrožující nemoci, a to za pomoci prevence a úlevy od utrpení ve smyslu časného rozpoznání a zhodnocení následné léčby bolesti. Budou představeny možnosti podpory řešení fyzických, psychologických a spirituálních problémů spojených s léčbou bolesti a umíráním. Důraz bude kladen na etiku umírání a smrti a na zásady komunikace s umírajícími a jejich rodinami.  Absolventi si osvojí znalosti v rozsahu přístupu ke klientům v rámci využití své pravomoce vyplývající z pracovního zařazení pracovníka v sociálních službách.

Lektorka: Petra Křetínská - lektorka pro témata paliativní péče, hospicová péče, všeobecná rehabilitace, manipulace a péče o imobilního klienta.

Kurz je určet pro pracovníky v sociálních službách.


Akreditace: 2015/0196-PC
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru