Katalog kurzů

Metody práce se seniory

0000 00
  • 16 h
  • Neurčeno
  • PSS | SP | VP |
  • Péče

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je podat návod, jak využívat vybrané metody při práci se seniory. Účastníci semináře budou seznámeni se specifiky stárnutí a stáří ve světle komplexního přístupu k člověku v kontextu individuálního plánování s klientem.  Budou zmíněny  nejčastější mýty spojené se stářím. Dále budou účastníkům vysvětleny základní principy vybraných aktivizačních metod a reminiscenční terapie. Následně bude věnována pozornost konkrétnímu nácviku popsaných metod. Při práci ve skupině bude využito vlastních zkušeností účastníků a pomůcky nazvané vzpomínkový kufřík obsahující předměty, které účastníci v dětství a dospívání používali nebo na ně byli zvyklí – může se jednat o fotografie, dobové noviny, časopisy, hračky, předměty denní spotřeby atd. Zmíněna bude také bazální stimulace a snoelezen terapie jako moderní a účinné metody vhodné pro práci se seniory.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková, psychoterapeutka, supervizorka, lektorka. Absolventka oborů sociální pedagogika, andragogika, psychopedagogika. Má zkušenosti s vedením týmů, s plánováním a řízením sociální služby, s rozvojem kvality služeb a zavádění SQSS do praxe, s poskytováním supervizí. Pracovala v přímé práci s klienty služeb. V současnosti se profesně zabývá podporou pracovníků poskytujících sociální služby, a to zejména prostřednictvím vzdělávání a supervize.


Akreditace: 2014/0871-PC/SP/PP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru