Katalog kurzů

Metodická podpora pracovníků v souladu se standardy kvality sociálních služeb

0000 00
  • 16 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
  • Péče | Prevence |

Anotace: Obsahem tohoto kurzu je informovanost pracovníků z celého spektra sociálních služeb o inovativních změnách, které přinášejí do praxe nové možnosti. Změny jsou popisem připravených či již schválených bodů platné legislativy, to je zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., obojí ve znění pozdějších předpisů. Účastníci získají prostor pro popis dobré praxe, znaků kvality v sociálních službách a podporu ve svých dovednostech a schopnostech v sociálních službách. Společné sdílení zkušeností a praktických možností v naplňování standardů kvality se zaměřením na  vlastní kompetence je dalším přínosem tohoto kurzu. Neocenitelná je také zpětná vazba od jednotlivých účastníků vzdělávání.

Účastníci získají aktuální informace k procesu inovace systému kvality sociálních služeb. Lektoři - inspektoři kvality sociálních služeb se zacílí na konkrétní informace v souladu s platnou legislativou tak, aby je účastníci byli schopni zapracovat do zavedeného systému Standardů kvality sociálních služeb v jejich zařízení. Účastníci si osvojí kompetence v rámci řešení individuálního zpracování případu klienta, který bude nedílnou součástí praktického nácviku pro osvojení dovedností práce s klientem.


Akreditace:
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru