Katalog kurzů

Kvalita v sociálních službách pro terénní pracovníky

0000 00
  • 8 h
  • PSS | SP | VP |
  • Prevence

Anotace: Kurz je zaměřen na poskytnutí aktuálních informací o inovativních změnách standardů kvality sociálních služeb a možnostech, které tyto změny do terénní sociální praxe přinášejí. Kurz je rozdělen do několika tématických bloků: kontrola kvality, standardy kvality sociálních služeb, individuální plánování, personální zajištění služeb a provoz poskytované služby. Všechna témata budou probírána s důrazem na oblast terénní sociální práce.

Na příkladech z praxe a kazuistikách si účastníci zopakují jednotlivá kritéria standardů kvality, seznámí se s postupem přípravy individuálního plánu klienta či průběhem inspekcí sociálních služeb. Přidanou hodnotou tohoto kurzu je společné sdílení zkušeností a praktických možností v naplňování standardů kvality se zaměřením na vlastní kompetence.

Lektorka: Mgr. Jana Musálková, inspektorka kvality, auditorka a konzultantka v oblasti kvality sociálních služeb, lektorka má několikaletou praxi jako pracovnice krizového centra

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách.


Akreditace: 2014/1117-PC/SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru