Katalog kurzů

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

0000 00
  • 190 h
  • Neurčeno
  • PSS
  • Kvalifikační kurz


 

Anotace: Obsah kurzu Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách odpovídá požadavkům na odbornou způsobilost pracovníků v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách. Jedná se o výkon široké palety činností, jako je přímá obslužná péče o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní nepedagogická činnost, pečovatelská činnost či základní sociální poradenství pod dohledem sociálního pracovníka.

Účastníci jsou připravováni pro výkon činností zaměřených na podporu soběstačnosti klientů, nácvik jednoduchých denních činností, manipulaci s protetickými pomůckami, zvládání pohybové aktivizace klientů a rozvíjení individuální manuální zručnosti a dovednosti. Účastníci se dále naučí rozeznávat nejzákladnější zdravotně sociální patologie, orientovat se v nástrojích podporujících vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a pomoci při základním sociálním poradenství v případě nepříznivé sociální situace. Účastníkům budou předány informace o organizaci a zajištění sociální péče  a zabezpečování sociální, zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociální péče. Dále získají dovednosti podporující efektivní komunikaci s klienty a jejich rodinami, včetně vedení příslušné dokumentace. Seznámí se se základním právním rámcem ošetřujícím sociální oblast v České republice a problematikou standardů kvality v sociálních službách.

Součástí kurzu je odborná praxe (80 hodin).


Akreditace: 2014/1296-PK
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru