Katalog kurzů

Koordinační dovednosti sociálních pracovníků (Ostrava)

dle dohody
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
  • Prevence
800,-.,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Účastníci budou seznámeni s významem a metodami koordinace při výkonu orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Prostřednictvím nácviku si zdokonalí své komunikační a koordinační dovednosti v modelových situacích ve vybraných etapách spolupráce a získají informace o možnostech zvládání problémových situací a rizik při práci s klienty orgánu sociálně právní ochrany dětí.
Úvodní část kurzu je věnována teoretickému ukotvení tématu a seznámení s  legislativním rámcem a aktuální situací v oblasti sociálně právní ochrany dění. Dále budou účastníci seznámeni se sítí podpory pro práci s klienty v sociálních službách. Následuje problematika koordinování v sociálních službách, v rámci které si účastníci osvojí  a prakticky vyzkouší pravidla pro přípravu a vedení koordinační schůzky. Dále se lektor zaměří na téma zvládání problémových situací a rizik pri koordinované spolupráci.  Kurz je veden interaktivně, výklad je doplněn řízenou diskuzí a řešením modelových situací.

Lektor: Mgr. Jana Rodáková- vedoucí oddělení sociálních věcí, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, protidrogový koordinátor; sociální práce o oblasti SPOD, výcvik v mediaci, vedení seminářů.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.


Akreditace: 2015/1222-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru