Katalog kurzů

Komunitní práce - úvod do metody

0000 00
  • 16 h
  • Neurčeno
  • PSS | SP | VP |
  • Prevence

Anotace: Cílem kurzu je nabídnout jeho účastníkům informace o komunitní práci jako typu intervence sociální práce, která je uplatnitelná například při rozvoji sociálně vyloučených lokalit či realizaci komunitního plánování sociálních služeb.

V úvodní části kurzu budou účastníci seznámeni se základními cíli, předpoklady a hodnotami komunitní práce a jejími modely. Na konkrétním příkladu vybrané komunity bude prezentována příprava a realizace komunitní práce. Účastníci získají znalosti, jak komunikovat s obyvateli komunity, praktické návody na usnadnění navazování vztahu  a vedení schůzek s obyvateli komunity. Zároveň obdrží doporučení, jak v komunitě mapovat situaci. Účastníkům bude představen nástroj sociální mapa, metoda prioritizace problémů, brainstorming, bodovací metoda.

Navazujícími tématy druhého školícího dne bude navrhování strategie a vyhledávání zdrojů síťování. Dále se účastníci  seznámí s postupy vedoucími k udržení spolupráce a motivace s obyvateli v realizační fázi a s principy hodnocení v komunitní práci, včetně způsobů ukončení práce v komunitě.

Kurz je zaměřen na praktické využití znalostí v praxi, lektorky vedou seminář interaktivně, využívají příklady z praxe a práci ve skupinách.

Lektorky: Mgr. Anna Krausová, Ph.D., oborná asistentka pro výuku teorií a metod sociální práce FSS OU, absolventka doktorského studijního programu sociální politika a sociální práce

 

Mgr. Lucie Mastná, ředitelka sociálních služeb, manažerka pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb, absolventka oboru Sociální politika a sociální práce na UK.


Akreditace: 2014/0586-PC/SP/PP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru