Katalog kurzů

Jak se stát ještě lepším šéfem sociálních služeb

dle dohody
  • 24 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
  • Péče | Prevence |

Anotace: Účastníci budou seznámeni s inovativními přístupy a možnostmi vedení organizací sociálních služeb. Spojením teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi lektora a s reflexí vlastní praxe účastníků vznikne banka praktických postupů při řešení různých situací v oblasti práce manažera v sociálních službách. Manažeři budou rozumět tomu, že svým přístupem k práci a lidem formují kulturu organizace, která má vliv na postoje lidí, jak v organizaci tak mimo ní.

V prvním modulu účastníci budou seznámeni s teorií a dobrou praxi ve vybraných manažerských okruzích (pojmosloví, kultura organizace, vize organizace, strategické plánování, nábor a výběr zaměstnanců, hodnocení pracovníků, řízení změn, PR a propagace organizace, rovný přístup).  V druhém modulu budou účastníci vyzváni, aby přinesli problémové situace ze svých organizací, které by chtěli detailněji rozebrat a hledat jejich řešení. Účastníci si tak na praktických cvičeních  vyzkouší nejčatější  manažerské situace, sebepoznávací techniky a metody stanovení a implemetnace strategie.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách.


Akreditace: 2015/0982-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru