Katalog kurzů

Interpersonální dovednosti pro práci s klienty v sociálních službách se zrakovým a tělesným postižením - vhled do problematiky

0000 00
  • 16 h
  • Neurčeno
  • PSS | SP |
  • Péče | Prevence |

Anotace: Kurz je zaměřen na problematiku osobní asistence a průvodcovských služeb nevidomých, slabozrakých a klientů s kombinovanými vadami /hluchoslepotou/ a průvodcovské služby pro tělesně postižené.

Obsahem prvního školícího dne je úvod do problematiky, vymezení základních pojmů,  charakteristika osobní asistence, její význam, cíle a principy, postupy a pravidla pro poskytování osobní asistence lidem se zrakovým postižením.  Dále bude věnován prostor popisu jednotlivých druhů zrakových vad a zrakových postižení, přístupu k této skupině klientů a předvedení vybraných kompenzačních pomůcek. Lektor provede účastníky nácvikem chůze s klientem s bílou holí v každodenních situacích –  nastupování a vystupování do prostředků veřejné dopravy, jízda na eskalátoru, pohyblivém chodníku, návštěva restaurace, návštěva obchodu.

Druhá část kurzu je věnována problematice osobní  asistence a průvodcovským službám pro klienty s tělesným postižením. Účastníci budou uvedeni do této problematiky, bude jim prezentován přehled druhů tělesných vad a možné způsoby správné manipulace s touto kategorií klientů. Velká pozornost bude v teorii i v praktické nácviku věnována manipulaci s klientem na invalidním vozíku a nácviku chůze se zrakově postiženou osobou.

 Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. .


Akreditace: 2015/0981-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru