Katalog kurzů

Hodnocení pracovníků v sociálních službách - AKCE!!!

3 pro 2018
  • 8 h
  • Ostrava
  • VP
  • Kvalifikační kurz
500,- Kč cena vč. DPH

Anotace: Kurz je určen pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb, jako pro cílovou skupinu setkávající se při výkonu své profese s procesem hodnocení pracovníků, a to jak z pozice hodnoceného zaměstnance, tak manažera hodnotitele. Správně zavedený systém hodnocení podporuje iniciativu pracovníků v sociálních službách, stimuluje jejich zpětnou vazbu a snaží se umístit správného člověka na správné místo při optimálním využití jeho schopností a kompetencí. Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami a významem hodnocení – proč organizace potřebuje hodnocení pracovníků. Naučit účastníky zhodnotit sám sebe a své schopnosti a naučit se přijmout hodnocení jako motivaci pro rozvíjení osobních kvalit. Uvědomit si spojitost mezi výkonem jednotlivce a výkonem organizace. Naučit se využívat systémy hodnocení. Připravit hodnotitele na hodnotící pohovor a naučit se pracovat s výsledky hodnocení.

V úvodu kurzu budou vymezeny základní pojmy spojené s probíraným tématem, význam, fáze, zásady, cíle  a formy hodnocení. Účastníci budou seznámeni s vybranými technikami hodnocení pracovního výkonu (hodnocení na základě cílů, kriteriální hodnocení, 360° zpětná vazba). Bude vysvětlen význam systému hodnocení pro zaměstnance a jejich motivaci. Dále bude věnován prostor popisu pracovního místa a jeho významu pro hodnocení, jednotkám měření výkonu a jejich škále. V další části kurzu budou účastníci seznámeni s problematikou hodnotících pohovorů, včetně psychologických aspektů, vymezení specifických typů zaměstnanců a zvládání obtížných momentů během rozhovoru.   Účastníci se v rámci praktické části seznámí s efektivním  způsobem vedení hodnotících pohovorů.

Kurz je určen pro pro vedoucí pracovníky v sociálních službách.

Lektor: Mgr. Lenka Waszutová

 


Akreditace: 2015/0670-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru