Katalog kurzů

Etika v péči o klienty v zařízení sociálních služeb - úvod do problematiky

dle dohody
  • 8 h
  • PSS | SP |
  • Péče | Prevence |

Anotace: Cílem kurzu je vymezit problematiku profesní etiky pracovníků v sociálních službách, zprostředkovat porozumění významu profesionálních hodnot a etiky sociálních služeb a prezentovat modely etického rozhodování při poskytování sociálních služeb, včetně řešení dilematických situací jak na úrovni jednotlivce tak organizace.

Kurz se podrobněji zaměřuje na otázky hranic v pomáhajících vztazích, téma pomoci a kontroly. Účastníci budou seznámeni s etickými kodexy a se základními pravidly etiky pracovníků v pomáhajících profesích. Účastnníci se naučí reflektovat etické aspekty své profese. Kurz  nabízí teoretické ukotvení problematiky, diskuzi i prostor k  zamyšlení  a rovněž praktická cvičení, která se dotýkají  etických pravidel v  nejrůznějších oblastech sociální práce. Lektor nabídne prostor znovureflektování obtížných situací, kterými účastníci v rámci své profese prošli tak, aby do budoucna mohli předcházet etickým pochybením. V průběhu kurzu budou pod vedením lektora diskutována možná řešení a postupy a odpovědi na nejrůznější etická dilemata či problémy. Principy etického rozhodování si budou moci účastníci vyzkoušet v rámci reálných kazuistik a modelových situací.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. .


Akreditace: 2015/0980-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru