Katalog kurzů

Efektivní komunikace s klientem v sociálních službách

6.11.2019. 7.11.2019
  • 16 h
  • Ostrava
  • PSS | SP | VP |
  • Péče | Prevence |
2000,- Kč cena vč. DPH

Anotace:
Kurz se zaměřuje na základní seznámení s prostředky komunikace v kontextu přímé práce s klientem sociálních služeb. S komunikací se v kurzu pracuje jako s prostředkem, se kterým se v sociálních službách neobejdeme.
Účastníci kurzu se naučí prostřednictvím vhodné komunikace identifikovat problém (nepříznivou sociální situaci) uživatele i zájemce o službu, dále se v kurzu dozví, co je komunikace, jaké jsou komunikační strategie a bude jim prezentována důležitost naslouchání. Dále budou vysvětleny principy komunikace s agresivním uživatelem v sociálních službách a možné způsoby překonávání komunikačních bariér.
V kurzu je prostor pro seznámení s modely komunikace, problémovým chováním, jeho projevy a příčinami. Problematiku komunikace lektor řízeně propojí s vlastními zkušenostmi frekventantů tak, aby získali náhled na rizikovou situaci, ve které se ocitají společně s uživatelem sociálních služeb vždy v daném kontextu. K tomu se v kurzu přidávají možné strategie řešení vedoucí k deeskalaci napětí u uživatele i k prevenci rizikového chování. Závěr kurzu je věnován tématu supervize a vzájemné profesní podpory, jako nástroje prevence vzniku syndromu vyhoření.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb.

 

Lektor: Bc. Pavel Matula - supervizor, facilitátor, lektor vzdělávacích kurzů a sebezkušenostních výcviků pro pracovníky v pomáhajících profesích v oblasti práce s agresivním klientem, má zkušenost s přímou terapeutickou prací s klienty.

Místo konání: SocioFactor s.r.o., Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory

 

 

 


Akreditace: 2016/0948-PC/SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru