Katalog kurzů

Efektivní interkulturní komunikace

0000 00
  • 16 h
  • PSS | SP | VP |
  • Prevence

Anotace: Cílem interaktivního semináře „Efektivní interkulturní komunikace“ je seznámit účastníky se specifiky komunikace s klienty z cizích zemí nejen v rámci poskytování sociálních služeb, ale i při běžné komunikaci. Účastníci semináře budou seznámeni se současnou situací v oblasti migrace jak v evropském prostoru, tak především na území České republiky. Jednotlivé moduly představí specifika národnostních menšin cizinců pobývající na území České republiky včetně komunikačních rozdílností, se kterými se lze setkat. Jak v teoretické, tak především v praktické rovině se dotkneme problematiky různých aspektů komunikace – verbální, paraverbální i neverbální stránky. Zvláštní prostor je věnován návrhům opatření se kterými lze minimalizovat tvorbu možných bariér – jazyková, sociokulturní. V neposlední řadě se také společně zaměříme na způsoby řešení komunikačních konfliktů vznikajících v interkulturním prostředí.

 


Akreditace: 2013/1307-PC/SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru