Katalog kurzů

Arteterapie se zaměřením na práci s klientem v sociálních službách - vhled do problematiky

0000 00
  • 16 h
  • PSS | SP |
  • Péče | Prevence |

Anotace: Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti pracovníků sociálních služeb v oblasti využívání uměleckých a neverbálních aktivit ve své praxi při práci s uživateli sociálních služeb a  zvýšit tak jejich pracovní kompetenci v této oblasti při práci s klienty. Cílem je také naučit se používat tvůrčí aktivity ve spojitosti se zážitkem a psychologickou změnou. Arteterapie je obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. Výtvarně tvořivé aktivity podporují zdraví a podpoří léčení.  Arteterapeutické aktivity jsou využitelné v primární, sekundární a terciální prevenci i v následné péči v oblasti   sociální péče. Hlavní důraz se klade na proces tvorby, který je sám považován za ozdravný.

Dvoudenní kurz je zaměren na seznámení účastníků se základy a principy arteterapie a uvedení do problematity pomocí teoretických i zážitkových technik a  metod. Účastníci získají povědomí o konkrétních možnostech a funkci arteterapie pro klienty sociální služby. Účastníci budou podrobně seznámeni s vybranými arteterapeutickým technikami, a to jak po stránce technické (pomůcky, postupy), tak po stránce rozboru výtvorů vytvořených danou technikou a doprovázejících pocitů. Účastníci postupně absolvují teoretický výklad i praktické ukázky těchto technik: práce s tužkou, práce s pastelem, práce s temperovými barvami, práci s lepidlem, koláž, frotáž a práci s hlínou.

Lektor: Mgr. Bc. David Křivák, speciální pedagog, věnující se tvorbě na přírodní materiály, linorytům, malbě na sklo, vitráži, akvarelům a olejům, přednáší na katedře sociálních věd OU, má praxi v arteterapeutické práci s handicapovými dětmi.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.


Akreditace: 2015/0671-PC/SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru