Katalog kurzů

Aplikace prvků muzikoterapie

16 pro 2022
  • 8 h
  • Ostrava
  • PSS | SP |
  • Péče
1350,- Kč cena vč. DPH

Anotace:

Muzikoterapie je jedním z přístupů práce se seniory, klienty s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Účastníci kurzu se seznámí s obsahem, strukturou, základními pojmy a historií oboru muzikoterapie. Naučí se porozumět principům smyslového, mimosmyslového a nadsmyslového vnímání při muzikoterapii. Seznámí se s hudebními nástroji a vyzkoušejí techniky hry na muzikoterapeutické hudební nástroje. V praktické části kurzu se zaměří na konkrétní využití muzikoterapie při práci s uživateli sociálních služeb s různým typem postižení a se seniory. Součástí kurzu je nácvik hry na hudební nástroj a nácvik relaxačních technik.

Před zahájením kurzu budou účastníkům zaslány podklady a materiály zpracované lektorem.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz lektorsky povede Bc. Dagmar Podrazová. Více o lektorovi se dozvíte na tomto odkazu.

Místo konání:

Daliborova 631/22, Ostrava - Mariánské Hory


Akreditace: A2019/1242-SP/PC
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Škorňoková +420 774 420 700 skornokova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Titul:
Jméno:Příjmení:
Datum narození:Místo narození:
Emailová adresa:Telefon:
Název organizace, adresa:IČ:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru